Napriek poklesu trhu sa Kofole darí držať sa plánu

Napriek poklesu trhu sa Kofole darí držať sa plánu Foto: Kofola

K dobrému výsledku v prvom štvrťroku prispeli nielen stabilizované ceny energií, vnútorná nákladová disciplína, ale aj zvyšujúca sa obľuba čerstvých štiav a zdravých pokrmov UGO a bylinných čajov LEROS.

Prvý štvrťrok je pre nápojárov z pohľadu celkových ročných výsledkov najmenej významným obdobím. Skupina Kofola vykazuje dlhodobo stabilné výsledky a aj tento rok sa jej, napriek poklesu trhu, zatiaľ darí dosahovať plánované ciele.

„S ohľadom na dôsledky ekonomickej krízy sme už pri plánovaní roka 2023 počítali so znížením objemu predaných litrov našich nealko nápojov ako v ČeskoSlovensku, tak aj v Adriatiku. Zdraženie, ku ktorému sme museli na sklonku roka pristúpiť z dôvodov zvýšených cien vstupov, nám pomáha pokryť náklady aj zníženú spotrebu. V súčasnosti sa teda javí ako dostatočné,“ komentuje Martin Pisklák, finančný riaditeľ skupiny Kofola. „K medziročnému rastu EBITDA na úroveň 218 miliónov českých korún prispieva nielen výborný výsledok Adriatiku, ale aj naďalej rastúca divízia nášho voňavého a čerstvého sortimentu, teda spoločností UGO a LEROS. K doterajšiemu výsledku je ale potrebné pristupovať s opatrnosťou. O úspechu celého roka rozhoduje až hlavná sezóna, a v nej aj jeden zlý mesiac môže zmazať všetok doterajší rast. Verím ale, že sme na ňu dobre pripravení.“
 
Kofola pripravila na tohtoročné leto hneď niekoľko produktových noviniek. So značkou Targa Florio vstupuje do tonikovej kategórie uvedením dvoch tonikov so sicílskymi ingredienciami. S inováciou prichádza aj na poli fermentovaných nápojov, kde pod značkou F.H. Prager uvádza Prager´s Kombuchu. Skupina posilňuje aj v oblasti funkčných vôd – v Adriatiku uvádza Radenska FunctionALL a v ČeskoSlovensku redizajnovaný Semtex Street Water. V kategórii ochutených vôd zase Kofola na Slovensku prichádza s oživením v podobe novinky Rajec Čaj Ľadová bylinka.

„Aj keď sme tržbami v ČeskoSlovensku nad minulým rokom, v litroch na minulý rok strácame. A to hlavne v retaili, hlavne v segmente vôd. S poklesom dopytu sme v našich odhadoch počítali, takže náš plán prepĺňame ako v tržbách, tak aj v litroch,“ popisuje situáciu v Česku a na Slovensku Daniel Buryš, generálny riaditeľ Kofoly ČeskoSlovensko. „Vo vzťahu k našim predpokladom sa aktuálne darí o trochu lepšie gastru.“

Pozitívnym trendom prvého štvrťroka je celkovo zvýšený záujem o zdravé nápoje a stravovanie. Ten potvrdzujú dcérske spoločnosti Kofoly. „UGO dosahuje výsledky nad naše vlastné očakávania. Môžu za ne hlavne vyššie tržby, ku ktorým prispieva nový vernostný program, ale aj produktové novinky,“ hovorí s úsmevom Marek Farník, zakladateľ a generálny riaditeľ UGO.

LEROSu, ktorý uviedol na trh nové funkčné čaje a rozšíril svoje pôsobenie v segmente bylinnej kozmetiky, rastú tržby ako v oblasti e-commerce, tak aj v tradičných kanáloch. „LEROS dnes nepredáva iba čaje – či už tie funkčné alebo medicinálne s puncom najvyššej kvality, ktoré sa dajú kúpiť iba v lekárňach. Celkovo dnes predávame viac ako 250 rôznych výrobkov, medzi ktorými nechýbajú sirupy a prírodná kozmetika. To je veľmi zaujímavý segment s vyššou pridanou hodnotou,“ potvrdzuje Martin Mateáš, generálny riaditeľ spoločnosti LEROS.

Z pohľadu udržateľnosti Kofola uzatvorila kruh v oblasti nakladania s PET materiálom. Od jari začala plniť minerálnu vodu Kláštorná Kalcia do fliaš zo 100 % rPET, vyrobeného z obalov, ktoré boli vyzbierané prostredníctvom slovenského zálohového systému. V rPET sa po novom na trhu objavili vybrané formáty pramenitej vody Rajec.

Vrcholom z pohľadu cirkulárnej ekonomiky nápojárskeho biznisu je vstup Kofoly do spoločnosti General Plastic, a. s. sídliacej v slovenskom Kolárove. Tá je výrobcom horúco-pranej PET vločky a PET preforiem. Doteraz bola jej jediným majiteľom spoločnosť GP Alliance, s.r.o. podnikateľa Jána Sabola. Od mája sa majiteľmi tretinových podielov stali spoločnosti Mattoni 1873 a Kofola. 

Vývoj tržieb skupiny Kofola za apríl a máj naznačuje, že trend poklesu spotreby (hlavne vôd a sirupov) pokračuje. „Napriek tomu sa stále držíme nášho cieľa EBITDA, resp. dokonca navyšujeme jeho spodnú hranicu. Očakávame, že skupina Kofola zakončí rok v rozmedzí 1 150 – 1 250 mil. českých korún," uzatvára hodnotenie Martin Pisklák.