Dušan Budzák k žiadosti Rádio Viva a.s. o odňatie licencie

Dušan Budzák k žiadosti Rádio Viva a.s. o odňatie licencie

Dušan Budzák poskytol pre Omédiách.com reakciu k k žiadosti Rádio Viva a.s. o odňatie licencie (prinášam kompetné vyjadrenie, bez úprav):

Predovšetkým je potrebné uviesť: Nie sú to majitelia Rádia Viva, kto požiadal o odňatie licencie.
Hoci je odpoveď jednoduchá, bez vysvetlenia by mohla byť ťažko pochopiteľná. Tu je stručné zhrnutie:
Celá vec sa začína pri spoločnosti SCAN Development, ktorú vlastníme. Táto spoločnosť je majiteľom 100% akcií Rádia Viva. Predchádzajúci konateľ však podvodným spôsobom na túto spoločnosť, bez vedomia nás - majiteľov, previedol rôzne pohľadávky z iných spoločností, čo viedlo k vyhláseniu konkurzu na spoločnosť SCAN Development. Tieto prevody, ako nezákonné sme napadli na súde. Paradoxom však je, že vyhlásením konkurzu na spoločnosť sú automaticky zastavené všetky súdne konania. V tomto prípade aj naša žaloba, ktorá smeruje proti nezákonnosti konkurzu. Boli sme na pojednávaní, keď i samotná sudkyňa spochybnila zneužitie tohto ustanovenia. Ale taký je zákon.

Scan Development ako majiteľ akcií, teraz už ovládaný v rámci nezákonného konkurzu správcom konkurznej podstaty, vymenoval nové vedenie v spoločnosti Rádio Viva, a.s.. Nemáme na túto spoločnosť vplyv, hoci sme jej majiteľmi. Za všetkými týmito krokmi je len snaha ulúpiť nám spoločnosť, hoci teraz je lepšie povedať Rádio Viva, ktoré sme postavili na nohy a urobili populárnym. Od roku 2010 je spoločnosť Rádio Viva, a.s. totiž len držiteľom licencie a celú produkciu, program, vrátane nákladov Rádia Viva nesie na svojich bedrách iná naša spoločnosť – Viva production House. Táto spoločnosť na seba prevzala aj vysoké dlhy, ktoré spláca za Rádio Viva,a.s. . A sú v nej tí istí majitelia ako v spoločnosti SCAN Development. (reči o sporoch majiteľov sú teda len fámou).Tá bola aj žiadateľom o licenciu na vysielanie Rádia, pretože štatutár pôvodného nositeľa licencie, ktorého dosadil správca konkurznej podstaty ovládaný ľuďmi, ktorí by sa chceli zmocniť Vivy sa na licenčné konanie dostavil s tým, že nemá požadované doklady a vyradil tak našu vlastnú spoločnosť z licenčného konania. Dôvod bol jednoduchý – uvoľniť cestu neznámej spoločnosti Corporate Legal, aby mohla získať licenciu ona a nie pôvodný držiteľ. Našim jediným protiopatrením ako zachovať vysielanie Vivy bolo podať žiadosť v mene spoločnosti, ktorá už aj tak celé roky prevádzkuje vysielanie rádia, pretože pán správca, ani ním menovaný štatutár nerobí nič – nepreberá poštu, nechodí do sídla spoločnosti, nič neriadi ani sa ničoho nezúčastňuje. Len občas ( za posledný rok 2 krát) sa vynorí, aby povedal – tak ako na licenčnom konaní, že nemá záujem o licenciu a keď aj napriek tomu ubránime vysielanie, tak podobne ako v tomto prípade, sa opäť vynorí a povie, že chce odňať licenciu.

Ak sa teda teraz vynoril nový štatutár našej spoločnosti, ktorého sme nikdy nevideli, domnievame sa, že svoj čin opiera o rozhodnutie, resp súhlas veriteľského výboru a správcu. Inak si to nevieme predstaviť. A tak je na mieste povedať, že za veriteľským výborom, ktorý takto koná proti záujmom spoločnosti, ale najmä poslucháčov, stojí pán Vladimír Poór a jeho nezákonne prevedené pohľadávky. Na ich základe sa stal predsedom veriteľského výboru v spoločnosti SCAN Development ako majiteľa akcií Rádia Viva, a.s..
A nie je tajomstvom, že aj za spoločnosťou Corporate legal, ktorá pôvodne získala novú licenciu Vivy stojí Vladimír Poór. Aspoň podľa jeho vlastných vyjadrení, keď sa snažil po „priklepnutí" licencie Vivy pre Corporate Legal ponúkať toto rádio na trhu. Inak povedané, spoločnosti Corporate Legal nikdy nešlo o vysielanie. Išlo len o to získať licenciu na zabehnuté a perspektívne rádio a obratom ju predať.
Keď sme však uspeli s našou žalobou na Najvyššom súde a dokázali, že Corporate Legal je spoločnosť bez spôsobilosti vysielať a navyše nesplnila podmienky výberového konania, objavil sa nový tlak, ako zložiť Vivu na kolená. Teraz v duchu – keď nemáme my, nebudete mať ani vy.
Nevieme kto je nový štatutár súčasného držiteľa licencie, hoci je to naša spoločnosť. Nikdy sme ho nevideli a vieme len to, že je ďalší z radu, ktorý nič nerobí. Iba sa zrazu objaví a povie, že chce aby Vive bola odňatá licencia. Zvláštne, ale zákon mu to umožňuje. Podali sme preto na štatutárov aj na správcu podnet pre podozrenie z trestného činu pri správe cudzieho majetku.
Minimálne iniciatíva o odňatie licencie spoločnosti, ktorú spravujú by im mala poriadne priťažiť. Vyšetruje sa.
Takže k Vašej otázke:
Prečo?
Sme presvedčení, že len so zámerom škodiť a pokúsiť sa o vydieranie.
Čo to pre rádio znamená?
Rádio Viva vysiela aj naďalej. Pretože Rade pre vysielanie a retransmisiu táto bizarná žiadosť o odňatie licencie naozaj doručená bola, bude sa ňou zaoberať. A my už podnikáme príslušné právne kroky voči ľuďom, ktorí sa dopúšťajú trestného činu pri správe cudzieho majetku – a takým je aj žiadosť o odňatie licencie v spoločnosti, ktorú vlastníme, hoci v nej nemôžeme rozhodovať.
Máte nejaké ďalšie plány s rádiom?
Rozhodne áno. Spolu s našimi kolegami sme otcami a matkami tohoto úspešného rádia. Okrem toho aj majitelia. A plánov máme veľa. Predovšetkým však ako jediný uchádzač , ktorý vo výberovom konaní splnil všetky podmienky a ktorému dal za pravdu aj Najvyšší súd, musíme potvrdiť licenciu na ďalšie roky.

A to čo sa deje, je len snaha prisvojiť si výsledky našej práce. Je to pochybné pokračovanie praktík privatizérov z 90tych rokov.

Alebo je to naplnením ponuky, ktorú sme pred pár týždňami dostali sprostredkovane a ktorú sme vraj nemali odmietnuť – že ak do dvoch týždňov nezaplatíme 1 mil. €, budeme sa čudovať, čo všetko sa bude okolo Vivy diať.
Odmietli sme neodmietnuteľnú ponuku a diať sa , ako vidíme, začalo.

Majitelia spoločností SCAN Development, Rádio Viva,a.s. a Viva Production House