Otvorený list premiérovi: Začnite okamžite riešiť túto neúnosnú situáciu! Foto: ÚV

Otvorený list premiérovi: Začnite okamžite riešiť túto neúnosnú situáciu!

04.10.2020 21:19 | TV |

Viaceré organizácie z oblasti kultúry a umenia posielajú premiérovi Igorovi Matovičovi otvorený list, v ktorom reagujú na jeho vyjadrenia zo Sobotných dialógov a na ignorovanie ťažkej situácie kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

 

Vážený pán premiér,

píšeme Vám v mene ľudí, ktorí vo vyššom záujme, v záujme zdravia a životov ostatných občanov našej krajiny, sedem mesiacov nemohli, nemôžu a ďalšie mesiace ani nebudú môcť vykonávať svoju prácu v normálnom režime.

V mene ľudí z umeleckých, manažérskych, produkčných, obslužných a remeselných povolaní, ktorí spoločne vytvárajú kultúrne hodnoty a tvoria spolu priemysel, ktorý je legitímnym odvetvím slovenskej ekonomiky.

A nielen v mene umelcov, ale - a to treba zdôrazniť - v mene ľudí, ktorých je mnohonásobne viac, na ktorých celý priemysel stojí, a ktorí tvoria pre kultúru nevyhnutné zázemie – promotéri, remeselníci, kostyméri, kulisári, zvukári, osvetľovači, produkční, a mnohé ďalšie remeselné a obslužné profesie. A tiež v mene nezávislých kultúrnych inštitúcií, hudobných klubov, umeleckých a eventových agentúr, producentov, vydavateľov, vlastníkov a nájomcov kultúrnych priestorov, firiem, ktoré vlastnia technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné na realizáciu akéhokoľvek podujatia či produkcie, a v neposlednom rade spoločnosti, ktoré predávajú vstupenky na verejné podujatia, vrátane vstupeniek do štátnych kultúrnych organizácií. A na tých všetkých je naviazaný ďalší veľký počet ľudí, ktorým dávajú prácu.

Všetci spoločne sa snažíme, dosiaľ tichým, konštruktívnym a najmä kultivovaným spôsobom, už päť mesiacov o to, aby ste nám uverili, kto sme a koľko nás je, ľudí, ktorým opatrenia znemožnili pracovať a – tak ako doteraz – živiť sa bez akýchkoľvek nárokov na podporu od štátu. Hľadali sme cesty, ako môcť pracovať a posledné mesiace už bojujeme iba o existenciu, uznanie a odškodnenie strát, ktoré sme v záujme záchrany zdravia a životov spoluobčanov, utrpeli.

Celé naše odvetvie sa nazýva kultúrny a kreatívny priemysel, pretože priemyslom aj v skutočnosti je, a nie zanedbateľným.

Možno stále neviete, ale podľa oficiálnej štatistiky pracuje na Slovensku v kultúrnom a kreatívnom priemysle 220 000 občanov, čo je približne 9% pracujúcich. Z nich približne jedna tretina má v posledných siedmich mesiacoch pokles práce o viac ako 80%, niektoré odvetvia až 90%.

V sobotnom vysielaní Rádia Slovensko /Sobotné dialógy, 3.10.2020/, ste uviedli, že títo ľudia už predsa pomoc dostali, presne ako ostatní podnikatelia a fyzické osoby a teraz požadujú niečo navyše, citujem „teraz by som nevytváral špeciálnu kastu, kultúra a šport“ pretože sa im pomohlo ako ostatným dotknutým pandémiou Covid 19.

Áno, povedali ste pravdu, pomoc bola úplne rovnaká, ako pre ostatných.

Ale, veľmi sa zároveň mýlite, pretože z väčšiny opatrení ľudia a spoločnosti z našej oblasti vypadli. Drvivá väčšina spoločností nemá „prevádzky“ na ktoré bola naviazaná pomoc. Väčšina ľudí v našom priemysle sa živí ako SZČO a tí, ktorí sa k sociálnej pomoci dostali, ňou často nepokryjú ani výšku odvodov, ktoré teraz budú musieť doplatiť. Existujú aj ďalšie dôvody a my sme o nich informovali.

Zároveň sa mýlite ešte v jednej veci: drvivá väčšina ľudí z ostatných odvetví, s výnimkou mesiacov marec, apríl, čiastočne máj, mohli a môžu úplne štandardne a normálne vykonávať svoju prácu. Mnohí z nás nemôžu vykonávať svoju prácu od 10. marca až doteraz a ešte veľmi dlho ani môcť nebudú.

Preto, nie je vôbec namieste, aby ste spomínali prvú pomoc, pretože prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla. Považujeme za neprípustné, akým spôsobom a s akou hlbokou neúctou voči ľuďom a ich osudom, si dovoľujete pred tisícmi poslucháčov takéto niečo povedať. Akým právom si tento problém dovoľujete bagatelizovať na úroveň, akoby Vám pod oknami vykrikovalo zopár komediantov, ktorí si chcú uchmatnúť z koláča, ktorí im nepatrí a na ktorý nemajú nárok? V problémoch nie sú „komedianti“ ale priemysel, v ktorom pracuje 9% zo všetkých na Slovensku pracujúcich ľudí. A drvivá väčšina z nich patrí medzi nízkopríjmových občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu vykonávať svoju prácu!

A už ani nehovoriac o neúcte k tomu, že títo ľudia vykonávajú kultúrnu a inovatívnu prácu, ktorá vo vyspelých krajinách, bez pardonu, býva označovaná ako sila, ktorá obohacuje a drží nad vodou morálny, duševný a spoločenský rozmer štátu.

Prosíme, otvorte oči a pozrite sa, akým spôsobom k ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu pristupujú v ostatných krajinách EÚ a akými spôsobmi tieto ich problémy riešia už od marca.
Neustále tvrdíte, že je to problém v kompetencii Ministerstva kultúry SR. My už dávno vieme a kričíme, že je to problém absolútne presahujúci právomoci a kompetencie ministerstva, že je to problém medzirezortný /MKSR, MPSVR, MHSR, MIRRI, MFSR/, ktorý môže vyriešiť iba vláda SR, ktorej ste predsedom.

Ministerstvo kultúry nie je tým, kto má riešiť potrebu kompenzácie jedného celého priemyselného odvetvia!

Pretože, sme odvetvie hospodárstva SR ako akékoľvek iné, a dôrazne sa ohradzujeme proti diskriminácii, ktorej sa nám dostáva. Bez aktuálnej pomoci, kompenzácií a bez pomoci v ďalšom období, keďže pracovať naďalej v normálnom režime nebude možné, naše odvetvie na dlhé roky skončí, infraštruktúra a režimy procesov „výroby“, sú už v súčasnosti v rozvrate.

Prosíme a žiadame Vás, začnite nás konečne počúvať a začnite okamžite riešiť túto neúnosnú situáciu!

Sme dnes ako poľnohospodári, ktorým mráz spálil úrodu, ako akékoľvek iné odvetvie, ktorého škody a výpadky sme aj my, spoločne s ostatnými občanmi, pomáhali sanovať a spoločne zachraňovali, keď potrebovali pomoc. Dnes je čas zachrániť a pomôcť nášmu odvetviu. Ak sa tak nedeje, je to jednoznačne proces, ktorý smelo môžeme pomenovať ako diskriminačný voči desaťtisícom občanov tejto krajiny, ktorí dnes stoja na pokraji existencie, krachu, a osobných katastrof. A verte nám, bezvýchodiskovosť ženie týchto ľudí do zúfalých krokov.

Ak už dnes hovorí ministerstvo školstva o tom, že vytvára schému na odškodnenie športových klubov na základe poklesu ich príjmov oproti minulému roku, nerozumieme, prečo sú naše požiadavky o rovnaký prístup chápané ako nepatričné.

Veríme, že naše objasnenie aktuálnej situácie Vám napomôže ku komplexnému pochopeniu bezprecedentnej hĺbky problému a k jeho bezodkladnému a rýchlemu riešeniu a vyriešeniu.

S úctou,

Hudobná Únia Slovenska
Asociácia hudobných klubov Slovenska
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Združenie promotérov a festivalov
Asociácia nezávislých producentov
Slovenská jazzová spoločnosť
Klub nezávislých divadiel ADT
Zástupcovia ticketingových spoločností v SR
BTL Komunikačná asociácia
Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska
Súkromné divadlá Slovenska SDSK
Združenie Súkromných Divadiel Slovenska ZSDS
Bohunka Koklesová – rektorka VŠVU
Stojíme pri kultúreFarár cez facebook pozýval ľudí na nočnú omšu, zasiahla polícia

Farár cez facebook pozýval ľudí na nočnú omšu, zasiahla polícia

 "Zajtra v nedeľu o 4:00 v kostole budem slúžiť hodovú svätú omšu za všetkých dobrodincov a po nej o 4:30 dám sväté prijímanie cez zakristiu veriacim. Môžte si zakúpiť kalendáre na rok 2021 aj prispieť na chod farnosti, vďaka.“

David Salinger a jeho kultové dielo v novom vydaní

David Salinger a jeho kultové dielo v novom vydaní

Majstrovský rozbor rodinných vzťahov. Ako tvrdí sám J.D. Salinger, „je to amatérsky film, ktorý citlivo zobrazuje nežné vzťahy matky a dvoch najmladších detí rodiny Glassovcov.“

Nadácia Orange ohlásila grantové programy, medzi ktorými je aj digitálna gramotnosť

Nadácia Orange ohlásila grantové programy, medzi ktorými je aj digitálna gramotnosť

 Nadácia Orange v dôsledku pandemickej situácie prehodnotila svoje programové priority a zamerala svoju činnosť na digitálnu gramotnosť, duševné zdravie a komunitný rozvoj.

Fľaša Kláštornej Kalcia získala zlato na Global Water Drinks Awards

Fľaša Kláštornej Kalcia získala zlato na Global Water Drinks Awards

Kláštorná Kalcia sa v stredu 21. októbra 2020 večer stala víťazom v kategórii BEST PET v súťaži balených vôd Global Water Drinks Awards 2020 a uspela v medzinárodnej konkurencii.

Z ruskej vlády odišiel námestník, ktorý mal na starosti médiá

Z ruskej vlády odišiel námestník, ktorý mal na starosti médiá

Ruský premiér Michail Mišustin uvoľnil z funkcie námestníka ministra digitalizácie, spojov a masovej komunikácie Alexeja Volina.

Operátori bezodplatne navyšujú dáta a volania pre učiteľov

Operátori bezodplatne navyšujú dáta a volania pre učiteľov

Ak učíte online a potrebujete sa pripojiť na internet cez mobil alebo ak komunikujete so žiakmi hlavne cez telefón, môžete cez riaditeľa požiadať o navýšenie dát a neobmedzené volania.

Minister obrany a predsedníčka strany si zahrali v sitcome RTVS (VIDEO)

Minister obrany a predsedníčka strany si zahrali v sitcome RTVS (VIDEO)

"Je len jedna Pumpa, na ktorej sa stretne taxikár Dano, pumpár Mišo, predsedníčka PS a minister obrany...

RTVS odvysiela finále 36.ročníka Košického zlatého pokladu

RTVS odvysiela finále 36.ročníka Košického zlatého pokladu

V sobotu budú známe mená víťazov 36. ročníka Košického zlatého pokladu.

Po fotkách, ktoré priniesol bulvárny Blesk, má český minister odstúpiť (FOTO)

Po fotkách, ktoré priniesol bulvárny Blesk, má český minister odstúpiť (FOTO)

Český bulvárny denník Blesk dnes priniesol fotografie ako dôkaz, že český minister zdravotníctva, ktorý je hlasom pandemických zákazov, tieto opatrenia sám nedodržiava.

Česká televízie predlžuje vysielanie špeciálneho programu ČT3

Česká televízie predlžuje vysielanie špeciálneho programu ČT3

V souvislosti s druhou vlnou pandemie koronaviru prodlužuje Česká televize (ČT) vysílání programu ČT3, jenž od března pomáhá starším lidem, kteří jsou nuceni zůstávat doma.

Najčítanejšie