Spot Aliancie minimálne jedna televízia odvysiela

Spot Aliancie minimálne jedna televízia odvysiela Reprofoto

Aliancia za rodinu našla vysielateľa na svoj spot s homosexuálnymi rodičmi - hipstermi a moderátorkou RTVS.


Po tom, ako všetky hlavné televízie odmietli odvysielať spot Aliancie za rodinu pred referendom, katolícka televízia Lux ohlásila, že spot vysielať bude.

„Konferencia biskupov Slovenska, ktorá je väčšinovým vlastníkom TV Lux, sa rozhodla poskytnúť časť svojho reklamného vysielacieho priestoru v TV Lux na vysielanie uvedeného spotu, nakoľko nejde o politickú reklamu," uviedla pre Postoy.sk PR manažérka televízie Eva Hrešková.

Spot bude televízia vysielať v rámci reklamných blokov od stredy. Vo vysielaní sa objaví spolu 250-krát.

JOJ, Markíza, RTVS aj TA3 spot vysielať nebudú

"V tomto prípade osobitným predpisom je zákon o referende, ktorý žiadnym spôsobom neupravuje vysielanie politickej reklamy počas referendovej kampane. RTVS na základe uvedeného nevyčlení priestor na vysielanie reklamy súvisiacej s referendom," povedala Dominika Šulková z RTVS.

„Zatiaľ čo organizátori referenda sú pripravení tému komunikovať, ľudia s iným názorom zvyčajne nie sú organizovaní tak, aby dokázali zaplatiť reklamné spoty prezentujúce alternatívne postoje," píše televízia Markíza.

Odporúčame aj: Aliancia za rodinu je pobúrená, Markíza odmietla vysielať jej spoty

"TV JOJ zvážila všetky možnosti súvisiace s odvysielaním reklamnej kampane Aliancie pre rodinu. V záujme zachovania objektivity vo vysielaní a po konzultácii s Radou pre vysielanie a retransmisiu sme sa rozhodli kampaň na našej obrazovke neuviesť. TV JOJ vytvorí platformu pre vyjadrenie názorov všetkých zúčastnených strán formou diskusných relácií," povedala pre Omédiách.com Lucia Kulihová z JOJ.