Mika sa stal predsedom Správnej rady VŠMU

Mika sa stal predsedom Správnej rady VŠMU Foto: RTVS

 

 
Václav Mika bol zvolený za predsedu na zasadnutí Správnej rady VŠMU, ktoré sa konalo dňa 17. mája.


Funkciu predsedu Správnej rady VŠMU bude vykonávať v čase trvania svojho členstva v rade - do 21. mája 2019.

 

Podpredsedom Správnej rady VŠMU sa stal Milan Ftáčnik.

Podľa štatútu VŠMU Správna rada uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti VŠMU najmä v súvislosti s využívaním majetku a finančných prostriedkov poskytnutých VŠMU štátom.

Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister. Správna rada VŠMU má štrnásť členov.

„Václav Mika vyjadril presvedčenie, že Správna rada bude pod jeho vedením podporovať umeleckú činnosť študentov... Zároveň bude aktívne podporovať kvalitatívny rozvoj VŠMU v oblasti umeleckého vzdelávania a hospodárneho využívania pridelených verejných finančných prostriedkov, posilňovať jej väzby s významnými kultúrnymi inštitúciami a presadzovať dobré meno VŠMU v spoločnosti," píše VŠMU v tlačovej správe.