Lekár Lipták označil reportáž o úplatkoch za mediálnu manipuláciu Markízy

Lekár Lipták označil reportáž o úplatkoch za mediálnu manipuláciu Markízy

Televízia Markíza v pondelok večer priniesla rozhovor s lekárom Petrom Liptákom, ktorý otvorene hovoril o tom, ako berie od pacientov finančné a iné dary, lebo zdravotný systém nefunguje. Hovoril aj to, že kto na to nemá, má smolu.

 

 

Reportáž vyvolala búrlivé reakcie verejnosti. Lekár sa proti reportáži Markízy ohradil. Na blogu popisuje, ako už predtým upozorňoval na to, že v systéme riadenom ministerstvom zdravotníctva sa presmeruje každoročne dve miliardy eur z odvodov od pacientov neefektívnymi nákupmi zdravotnej starostlivosti a vybavenia nemocníc poisťovňami a organizáciami v gescii ministerstva.  

„K slovu sa dostáva TV Markíza, ktorá vyrobí mediálnu manipuláciu, ktorá podsúva divákovi fakt, že ja obhajujem a beriem úplatky," napísal lekár a priniesol svoju predstavu rozhovoru. Ten je však iný, ako mala Markíza v pondelok večer. Odpovede, ktoré hovoril na mikrofón Markízy a boli reálne natočené kamerou Markízy, v ňom nie sú:

1. Je podľa Vás branie úplatkov v zdravotníctve bežné alebo výnimočné?
Podľa môjho názoru je táto naša spoločnosť organizovaná na princípoch morálneho rozkladu. Okrem iného jeden z jej hlavných princípov je princíp dvojitej morálky. Napriek tomu, že celá sa riadi svätými trhovými princípmi, po lekároch sa stále vyžaduje aby dodržiavali morálny kódex budovateľov komunizmu. Myslím si, že táto dvojtvárnosť dnes nemusí vyhovovať každému. V spoločnosti kde sa legálne každoročne zo zdravotníctva presmeruje cez neefektivitu v nákupe služieb a vybavenia nemocníc viac ako 2 mld Euro z odvodov pacientov, tak tieto peniaze potom pacientom každý rok chýbajú. Je potom logické, že keď sa pacienti v takomto nedofinancovanom systéme cítia právom v ohrození, tak sa usilujú zaplatiť si svojho lekára priamo bez medzičlánku poisťovní.

2. Je branie úplatkov niečim ospravedlniteľné?
Lekári nie sú iniciátormi ani organizátormi tohto systému, ale sú spolu s pacientmi jeho obeťou. Ospravedlňovať by sa mali podľa môjho názoru politici, ktorí toto všetko svojim pacientom a lekárom spôsobujú.

3. Čo je a čo nie je vlastne úplatok?
Buďme realistami a preto by som sa skôr opýtal: Je dnes úplatok pozitívum alebo negatívum? V dnešnom slovenskom zdravotníctve, kedy klasický úplatok častokrát doslova zachraňuje životy by som bol pri jeho hodnotení aj z morálneho hľadiska opatrný.
Ľudia si radi priplatia, ale potom chcú dostať maximálne možnú kvalitu aj v tej dnešnej biede. "Oklam ma na cene ale nie na kvalite." To je častokrát ich apel na svedomie lekára. Bohužiaľ až sem sa dnes posunula morálka aj v zdravotníctve. Ale je to vždy lepšie než keby pacienti a ich rodiny nemali mať už žiadnu možnosť.

4. Prečo niektorí ľudia majú smolu?
Pokiaľ si ľudia sami nezačnú strážiť čo sa deje s ich odvodmi v zdravotných poisťovniach tak bohužiaľ majú smolu a to hlavne tí chudobní odkázaní iba na zdravotný systém financovaný cez zdravotné poisťovne.

Odporúčame aj: Lekár na kameru Markízy vysvetľoval, ako berie "dary", aj od chudobných

Barbora Demešová je redaktorka, ktorá sa roky venuje zdravotníctvu. Upozornila už viackrát na závažné korupčné kauzy.

Lekár v minulosti písal o úplatkoch v článku Úplatky ako „búrka v šerbli." V ňom tvrdí, že v súkromnej ambulancii nie je možné, aby existovali úplatky. No zároveň ďakuje „pacientovi za každé euro, ktoré mi dá v hotovosti, všetky tieto prostriedky zhltne prevádzka mojej ambulancie a stále je to veľmi málo na to, aby som z jeho príspevku mal ja osobne nejaký profit. ... Na prevádzku ambulancie potrebujem prijímať finančné dary, hoci malé sumy ale od mnohých. Je to taká nikdy nekončiaca finančná zbierka „Na charitu". Bomboniéry a alkohol neviem použiť. Tento rok predpokladám celkový príjem z darov od mojich pacientov cca 5500 €."

Aktualizácia o stanovisko Markízy (10.2): "Markíza poskytla vyjadrenia Dr. Liptáka k položeným otázkam tak, ako ich odprezentoval. Materiál bude poskytnutý na vyžiadanie kompetentných orgánov v zmysle zákona. Jeho záverečné vyjadrenie, že "keď niekto nemá (peniaze), tak má smolu", ukazuje jeho postoj k danej téme," reagovala pre Omédiách.com Markíza.