Záujem o Grant pre budúcnosť bol v porovnaní s rokom 2022 viac ako dvojnásobný. 250 tisíc eur rozdelila Nadácia slovenskj sporiteľne medzi 21 projektov

Záujem o Grant pre budúcnosť bol v porovnaní s rokom 2022 viac ako dvojnásobný. 250 tisíc eur rozdelila Nadácia slovenskj sporiteľne medzi 21 projektov Foto: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Voda pre mokrade, zachytávanie dažďovej vody zo striech budov a jej široké využitie, biodiverzitné lúky. To sú len niektoré príklady z úspešných projektov, ktoré získali podporu v 2.ročníku grantu Pre budúcnosť od Nadácie Slovenskej sporiteľne. Záujem v tomto ročníku bol enormný. Kým vlani sa o podporu uchádzalo „len“ 154 organizácií, tento rok ich bolo až 364. Celkovo uspelo 21 projektov, ktoré získali finančný príspevok od 10 do 15 tisíc eur.

Grant Pre budúcnosť 2023 podporí projekty, ktoré prinesú do otvorených priestranstiev zelené riešenia a zelené inovácie pre širokú verejnosť, ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia. „Mimoriadny záujem o náš grantový program v tomto roku nás príjemne prekvapil. Za 21 podporenými projektmi si už teraz vieme predstaviť obrovský pozitívny dopad a prínos pre komunity naprieč Slovenskom, predovšetkým v oblasti zelených adaptačných opatrení. Ak by som mala spomenúť jednu zmenu, ktorú by sme do budúcna pri tomto grante uvítali, bol by to väčší počet projektov zameraných na obehovú ekonomiku, recykláciu a upcykláciu, ktorých bolo tento rok minimum” hodnotí výsledky grantu Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Výsledky grantu si môžete pozrieť tu. Celkovo získalo finančný príspevok 7 obcí či miest, 12 občianskych združení, jedna univerzita a jedna cirkevná organizácia.

Uspela napríklad Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko s projektom Voda pre mokrade "U žeriavov" a "Sútok". Porota ocenila okrem iného výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie, najmä obrovský objem zadržiavanej vody v krajine.
Obec Hažín a jej projekt dažďových záhonov môže podľa hodnotiteľov slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ostatné mestá a obce – ich replikovateľné riešenie môže byť motiváciou ako sa vysporiadať s klimatickými zmenami a následne ich využiť aj vo vlastný prospech.

slsp.jpg

Príkladom vhodného „užitočného outdooru“ je projekt Ďalších 500 rokov od Občianskej iniciatívy Grinava. Pozitívom projektu je aj spolupráca mesta s dobrovoľníkmi na záchrane a obnove 500-ročnej Smylovsko-Pálffyovskej kúrie a jej veľkého priľahlého areálu, ktorí sa snažia sprístupniť tamojšej komunite.

Aj druhý ročník grantu sa zameral na zelené inovatívne projekty či riešenia. Zelené inovatívne projekty majú merateľný dopad na udržateľnosť, cirkularitu, úsporu energií a prírodných zdrojov. Zelené riešenia predstavujú adaptačné opatrenia do našich miest s cieľom pripraviť naše sídla na nepriaznivé dôsledky klimatickej zmeny – napríklad letné horúčavy, sucho, prívalové zrážky. Môže ísť o výsadbu alebo revitalizáciu voľne prístupných väčších zelených plôch, prípadne vytvorenie tzv. užitočného outdooru, čiže miesta v meste určeného na stretávanie, oddychovanie či športovanie.