Čítate noviny? Pozrite si, čo si o vás myslí okolie

Čítate noviny? Pozrite si, čo si o vás myslí okolie

Agentúra TNS Slovakia v prieskume zisťovala, ako ľudia charakterizujú tých, ktorí si dnes kupujú v stánku noviny, čítajú si noviny alebo ich predplácajú? Päťstovky respondentov sa napríklad pýtali: Čo si myslíte, čo ich na tom najviac baví? Čo na tom majú radi?


Na prvom mieste si našinec spája ľudí, ktorí ešte aj dnes čítajú noviny, s klasickou vôňou, šuchotaním papiera, pohodlím držať papier v ruke a najmä so zvykom. Takto sa vyjadrila takmer polovica respondentov (45%). Podľa nich, títo ľudia veľmi radi čítajú a preferujú pohodlné čítanie, môžu sa kedykoľvek k textu vrátiť, prečítať v kľude, majú noviny poruke hocikedy a hocikde. Jednocho stará klasika a zvyk víťazia. Takto vidí dnešného čitateľa novín najmä naša stredná produktívna generácia, t.j. ľudia vo veku 30-49 rokov.

Ako druhý najčastejší dôvod na kúpu novín je snaha byť lepšie informovaní (23%). Ľudia, ktorí čítajú tlač, chcú byť medzi prvými, čo sa niečo dozvedia, chcú mať prehľad, šírší obzor, čerstvé informácie.

„Čítanie novín podporuje lepšie pochopiť súvislosti dnešnej doby", myslia si najstarší obyvatelia z prieskumu (50 rokov a viac).
Necelých 16% Slovákov si nevie vybaviť žiaden dôvod, prečo ľudia dnes kupujú noviny. A takmer 13% ľudí si myslí, že dnešní kupujúci novín sú najmä ľudia, ktorí hľadajú v novinách zábavu, teda senzácie, krížovky, relax, inzeráty, pikošky zo spoločenského diania či klebety. Myslia si to najmä ženy a naša najmladšia generácia do 30 rokov.

Necelé 4% opýtaných napadlo, že títo ľudia asi nemajú internet.