Katedra žurnalistiky: Odmietame útoky na nezávislú žurnalistiku a pluralitu médií

Katedra žurnalistiky: Odmietame útoky na nezávislú žurnalistiku a pluralitu médií Foto: KŽ FIF UK

 Katedra žurnalistiky FF UK v Bratislave zverejnila vyhlásenie, ktorým reaguje na aktuálne útoky a politické tlaky na obmedzovanie práce novinárov:

Ako Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ostro odsudzujeme stupňujúce sa útoky členov vlády na nezávislé kritické médiá. Sme presvedčení, že eskalácia tohto prístupu povedie k zníženiu plurality médií na Slovensku, čo negatívne ovplyvní kvalitu demokracie a občianskej spoločnosti v našej krajine.

Predstavitelia novej vlády sa k nezávislej žurnalistike stavajú odmietavo, pričom ich útoky a znevažovanie sa v poslednom období vystupňovali. Jedna koaličná strana otvorene uprednostňuje dezinformačné kanály, premiér označuje vybrané médiá za nepriateľov a neželaných hostí na Úrade vlády.

Takéto konanie v širšom zmysle ohrozuje ústavou garantovanú dostupnosť informácií pre občanov. No zároveň je neprijateľné aj samotné rozdeľovanie médií na priateľské a nepriateľské, čoho účelom je znevážiť časť legitímnych, zákonom regulovaných mediálnych subjektov a vyčleniť ich z práva na informácie, ktoré zbierajú a spracovávajú pre významnú časť publika. Taký krok nie je právne, odborne ani občiansky obhájiteľný.

Naši absolventi pôsobia v médiách naprieč mediálnym aj názorovým spektrom, čím katedra prispieva k čo najširšej pluralite poskytovateľov nedezinformačného mediálneho obsahu.

Kroky, ktoré vedú k okresaniu tejto plurality, preto podľa nás idú proti samej podstate slobodnej, nezávislej a kritickej žurnalistiky, o akú sa so študentmi a študentkami na katedre snažíme. A budeme sa snažiť aj ďalej, aby aj vďaka našim absolventom mohli médiá naďalej tvoriť jeden z pilierov slobodnej demokratickej spoločnosti.