Päť medzinárodných organizácií žiada prezidentku a parlament zastaviť snahy o podkopanie nezávislosti RTVS

Päť medzinárodných organizácií žiada prezidentku a parlament zastaviť snahy o podkopanie nezávislosti RTVS ILustr. foto: RTVS

Reportéri bez hraníc (RSF) spolu s ďalšími organizáciami za slobodu tlače a novinármi v otvorenom liste žiadajú parlament a prezidentku, aby odmietli vládou schválené zníženie financovania RTVS o 30 %. Drastický prepad, ako aj nedostatočne odôvodnený plán na rozdelenie verejnoprávneho média na samostatné rozhlasové a televízne spoločnosti hrozia podkopanie nezávislosti médií, sú v rozpore s európskymi štandardmi a ohrozujú slobodu médií na Slovensku, upozorňujú organizácie v listoch, ktoré prinášame v plnom znení:

Otvorený list: prezidentke SR Zuzane Čaputovej a poslancom NR SR
Kópia: ministerke kultúry SR Martina Šimkovičová

Vážená pani prezidentka, vážení poslanci NR SR,

dolu podpísané organizácie slobody tlače a novinárov vyjadrujú vážne znepokojenie nad plánom vlády SR znížiť financovanie verejnoprávnej RTVS o 30 % a rozdeliť médiá na dva samostatné subjekty . Znižovanie rozpočtu podkopáva udržateľnosť financovania RTVS a predstavuje riziko pre nezávislosť verejnoprávneho média a ohrozuje slobodu médií na Slovensku. Žiadame vás preto, aby ste drastický pokles odmietli a po dôkladnej konzultácii s RTVS prijali len taký model financovania a organizácie, ktorý zaručí udržateľné financovanie a nezávislosť verejnoprávneho média.

V decembri 2022 bývalá vláda licenčné poplatky zrušila a v júni 2023 ich parlament nahradil priamym ročným financovaním zo štátneho rozpočtu vypočítaným ako percento HDP. Primeranú výšku financií - 0,17 % HDP - nakoniec schválil parlament. Bývalá vláda vykonala aj čiastočnú reformu voľby vedenia RTVS s pozitívnym dopadom na jej nezávislosť.

Nový kabinet na svojom zasadnutí 4. decembra 2023 schválil štátny rozpočet na rok 2024, ktorý stanovuje financovanie verejnoprávnych vysielateľov na „aspoň“ 0,12 %. Neočakávané zníženie ročného financovania RTVS štátom z plánovaných 186 miliónov eur (0,17 % HDP) na 131 miliónov eur (0,12 % HDP) vytvára tlak na verejnoprávne médiá, aby hľadali ďalšie dotácie s hrozbou ústupkov o jej nezávislosť. Navyše, obvinením RTVS zo zaujatosti a prísľubom, že pôjde po jej generálnom riaditeľovi už premiér Robert Fico deklaroval zámer presadiť kontrolu nad RTVS.

Obávame sa, že zníženie štátneho financovania vysielateľa o 55 miliónov (30 %), bez predchádzajúcej konzultácie a bez možnosti urobiť potrebné plány na úsporu nákladov, môže dostať RTVS do krízy.

Obávame sa aj toho, že prísľub rozdelenia RTVS na samostatné rozhlasové a televízne spoločnosti, ktorý je bez dôveryhodného zdôvodnenia zapísaný do programu vlády a ktorý by fakticky znamenal zmenu vedenia médií, nemá byť len organizačným opatrením.

Opatrenia nespĺňajú európske normy načrtnuté Radou Európy a Európskym parlamentom. V odporúčaní CM/Rec(2012)1 Výboru ministrov Rady Európy sa uvádza, že model financovania verejnoprávnych médií „nemožno použiť na uplatňovanie redakčného vplyvu alebo ohrozovanie inštitucionálnej autonómie“. Okrem toho odporúčanie stanovuje, že „proces rozhodovania o úrovni financovania by nemal byť schopný zasahovať do redakčnej autonómie verejnoprávnych médií“. Uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2021 vyzýva členské štáty EÚ, aby „zabezpečili stabilné, otvorené, transparentné, udržateľné a primerané financovanie verejnoprávnych médií na viacročnom základe s cieľom zaručiť ich nezávislosť od vládnych, politických a trhových tlakov, a tak zabezpečiť rôznorodé európske mediálne prostredie.

Vážená pani prezidentka, vážení poslanci NR SR,

V roku 2023 sa Slovensko umiestnilo na 17. mieste zo 180 krajín v rebríčku RSF World Press Freedom Index, ktorý ocenil zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVS. Správa Európskej komisie o zásadách právneho štátu z roku 2023 vyjadrila znepokojenie v súvislosti s udržateľným financovaním a uvítala zlepšenie riadenia verejnoprávnych médií. Medzinárodná misia za slobodu médií v Bratislave vo februári 2023, ku ktorej sa pripojili naše organizácie, tiež privítala nedávny pokrok v zlepšovaní kvality a nezávislosti vysielateľa.

Zmeny plánované súčasnou slovenskou vládou by podkopali doterajší pokrok v oblasti slobody tlače. Preto Vás žiadame, aby ste rezolútne odmietli zníženie financovania RTVS o 30 %, komplexne konzultovali s verejnoprávnymi médiami jej budúce financovanie a organizačný model a schvaľovali len taký systém, ktorý by garantoval udržateľné financovanie a nezávislosť verejnoprávny vysielateľ.

Podporili by ste tak úlohu RTVS pri slobodnom a nezávislom vysielaní dôveryhodných informácií pre občanov a pomohli by ste zabezpečiť, aby Slovensko spĺňalo európske štandardy verejnoprávnych médií. Naše organizácie sú pripravené poskytnúť svoje medzinárodné skúsenosti v tomto úsilí, ktoré je pre slovenskú demokraciu nevyhnutné.

S úctou,

Reporters Without Borders (RSF)
International Press Institute (IPI)
European Federation of Journalists (EFJ)
Free Press Unlimited (FPU)
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)