V TASR hľadajú nového šéfa

V TASR hľadajú nového šéfa Foto: TASR

Jaroslav Rezník na jar končí vo funkcii šéfa TASR. Výberové konanie je už vypísané.

 


Rezník bol zvolený za šéfa TASR už v roku 2007. Po prijatí nového zákona o TASR bol zvolený v roku 2009 opätovne. Jeho funkčné obdobe sa končí v apríli. Podľa zákona môže byť zvolený na dva po sebe nasledujúce obdobia.

 

Správna rada TASR už zverejnila v Hospodárskych novinách inzerát s oznamom o výberovom konaní. Nového riaditeľa vyberie vo verejnom vypočutí. Kandidát musí poslať projekt riadenia a musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, musí byť štátny občan SR a mal by mať najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia.

Podľa zákona kandidát nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. A zároveň nesmie byť vydavateľom periodickej tlače, vysielateľom programovej služby, prevádzkovateľom retransmisie, alebo jeho zamestnancom, vlastníkom, spoluvlastníkom, ani štatutárnym orgánom, ktorá poskytuje služby súvisiace s reklamou a propagáciou alebo marketingovou komunikáciou.

Nového riaditeľa bude voliť Správna rada TASR.

Generálnemu riaditeľovi patrí mesačná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady.
Prihlášku je možné poslať do 2. januára. Verejné vypočutie je naplánované na 17. január.