Ficova vláda sa opäť venuje vlastnej predstave slobody tlače

Ficova vláda sa opäť venuje vlastnej predstave slobody tlače Foto: Úrad vlády

Vláda Roberta Fica využila krátky čas do zostavenia novej vlády, aby vyjadrila svoj postoj k výhradám ombudsmanky.


Pred mesiacom sa ombudsmanka Jana Dubovcová obrátila na vládu kvôli zásahu do slobody prejavu tlače. Premiér Fico, Úrad vldy a niektorí ministri už dlhodobo neodpovedajú na otázky novinárov Denníka N ale aj Sme. Rozhovor Fico nedávno odmietol poskytnúť dokonca aj Novému Času.

Podľa Dubovcovej orgány verejnej správy zasiahli do základného práva na slobodu prejavu Denníka N ako šíriteľa informácií a jeho čitateľov ako prijímateľov informácií tým, že orgán verejnej správy v poskytovaní informácií postupoval voči zástupcom tlače selektívne a takýmto postupom časť tlače obmedzoval v plnení jej úloh. Odmietnutie odpovedať bolo súčasťou stanoviska vlády, čo ombudsmanka ale aj zahraničné inštitúcie kritizovali.

Viac: Ombudsmanka: Vláda porušuje základné právo na slobodu prejavu

„Nesúhlasím so stanoviskom Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR mi neoznámili stanovisko a nesplnili zákonnú povinnosť informovať ma o prijatí opatrení. Pretože zistené porušenia základných práv a slobôd sa týkajú jedného z hlavných pilierov demokracie – slobody prejavu, predložila som o tom vláde SR vyrozumenie verejného ochrancu práv," povedala vo februári verejná ochrankyňa práv.
Odpoveď pre ombudsmanku je predmetom dnešného rokovania vlády. Podľa návrhu má vláda pripravené zamietavé stanovisko: „Zastávame názor, že Úrad vlády Slovenskej republiky a dotknuté ministerstvá neporušili základné práva a slobody vydavateľa Denníka N vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky v a poskytovali informácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi." Odvolávajú sa napríklad aj na to, že novinári majú dostupné informácie na webových sídlach.