VšZP podáva pomocnú ruku dĺžnikom

V živote každého človeka sa môžu objaviť nepredvídateľné okolnosti, ktoré ho dostanú do ťažkej finančnej situácie. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa o svojich poistencov stará v dobrom aj v zlom, a preto im v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podáva pomocnú ruku v podobe služby bezplatného dlhového poradenstva – Pomáhame dlžníkom.

Cieľom projektu je komplexné poradenstvo v oblasti riešenia dlhov, v rámci ktorého odborníci pomáhajú záujemcom navrhnúť možnosti postupného splatenia dlhov, preveriť ich oprávnenosť a zvyšovať finančnú gramotnosť dlžníka. Poradia ako optimalizovať výdavky a pomôžu s následnou starostlivosťou po splatení dlhov.

„Služba v spolupráci s ÚPSVaR ponúka v rámci národného projektu právnu, ekonomickú i psychologickú pomoc aj dlžníkom VšZP, ktorí si chcú vysporiadať svoje finančné pohľadávky. Dlhoví poradcovia vedia každému, kto to potrebuje, bezplatne poskytnúť odborné rady a plán riešenia konkrétnej situácie,“ priblížila manažérka oddelenia komunikácie Eva Peterová.

VšZP a ÚPSVaR uzavreli memorandum o spolupráci v uplynulých mesiacoch. „Bezplatné dlhové poradne sú miestom, kde ľudia s neúnosnými dlhovými problémami nachádzajú pomoc a dokážu nájsť riešenia v pre nich už často nezvládnuteľnej situácii. Prax ukazuje, že poradne ľuďom účinne pomáhajú. Doteraz sa na poradne obrátilo takmer 10-tisíc klientov. Veľmi ma preto teší, že sme spojili sily so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, vďaka čomu poradne pomôžu mnohým ďalším ľuďom,“ dopĺňa generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje celkovo 228 374 dlžníkov. Alarmujúcim faktom je, že počet samoplatiteľov a SZČO, ktorí si svoje pohľadávky neriešia žiadnou formou, je 191 222. „Evidujeme napríklad len 4 273 samoplatiteľov a SZČO, ktorí si vysporiadanie pohľadávok riešia formou splátkového kalendára,“ dodala E. Peterová.

Dlhové poradne ponúkajú rozsiahly zoznam toho, s čím vedia klientom pomôcť. Či už ide o dlhy voči banke, príbuzným alebo známym, leasingovej spoločnosti, platobné výmery od sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, upomienky od mobilných operátorov či problémy s platbou energií, hypotéky, poistiek na život, zdravie a byt, poradenstvo je tu pre všetkých dlžníkov bez rozdielu. Odborníci vedia tiež nahliadnuť do zmlúv a rozhodnutí súdov, analyzovať ich a klientom poradiť.

Projekt bezplatného dlhového poradenstva Pomáhame dlžníkom aktuálne zabezpečuje 46 poradní v pôsobnosti ÚPSVaR. Ak klient VšZP navštívi niektorú z nich, poradňa mu vystaví potvrdenie o návšteve, ktoré mu umožní v ktorejkoľvek pobočke VšZP získať možnosť uzatvoriť splátkový kalendár s podmienkami, ktoré budú zohľadňovať jeho situáciu a umožnia mu splatiť dlh v dlhšom časovom horizonte.

Viac informácií k bezplatnému dlhovému poradenstvu a aj zoznam pobočiek, ktoré poradenstvo poskytujú v jednotlivých mestách, nájdete na webstránke www.pomahamedlznikom.sk. Radi vám pomôžeme aj v ktorejkoľvek pobočke VšZP.