Pokuty pre JOJ za nevhodné upútavky ale aj za sponzorstvo TV Lux

Pokuty pre JOJ za nevhodné upútavky ale aj za sponzorstvo TV Lux

Najviac pokút si odniesla JOJ - za prekročenie limitu reklamy, nevhodné upútavky. V Partizánskom vzniká nová televízia.

 

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu pokutovala vysielateľa JOJ - spoločnosť MAC TV opäť za to, že odvysielala viac reklamy, ako jej umožňuje zákon. Pokutu vo výške 3 319 eur dostala za to, že na JOJ PLUS v decembri minulého roka vo filme Agent, ktorý ma miloval dvakrát prerušila 30-minútový časový úsek programu.

Ďalších tisíc eur dostal vysielateľ MAC TV za to, že opäť na JOJ PLUS 23. decembra minulého roka trikrát počas dňa odvysielal upútavku na program Barbar Conan, ktorá bola nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov.

Vysielateľ JOJ dostal pokutu päť tisíc eur za to, že nedodal rade na jej vyžiadanie osem záznamov z jej vysielania.

MAC TV dostala aj upozornenie na porušenie zákona za nedodržanie objektívnosti a nestrannosti v príspevku Potreby dieťaťa na druhej koľaji o konfliktoch školy a profesionálnej matky ohľadom vzdelávania malého Andreja a v príspevku Ťažký život od narodenia o týranom dieťati v Novinách v decembri minulého roka.

Upozornenie na porušenie zákona dostalo aj Rádio Viva za to, že nedodalo rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania.

Upozornenie na porušenie zákona dostala TV LUX za porušenie zákazu sponzoringu spravodajských a politicko-publicistických programov. Diskusná relácia U Pavla bola označená ako sponzorovaná Katolíckymi novinami.

Zároveň rada udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Mestská televízia Partizánske spoločnosti VYDAVATEĽSTVO TEMPO.