OĽANO a SaS kritizujú RTVS za výsledky auditu Najvyššieho kontrolného úradu

OĽANO a SaS kritizujú RTVS za výsledky auditu Najvyššieho kontrolného úradu Ilustr. foto: RTVS

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v RTVS ukázala závažné nedostatky pri výrobe televíznych programov. Výsledná správa hovorí, že hoci všetky programy musia prechádzať interným posúdením námetov, podľa kontrolného zistenia ani jeden z vybraných programov takýmto hodnotením neprešiel. Kontrolóri pritom posudzovali programy za viac ako 8 miliónov eur, upozorňuje OĽaNO. RTVS v súvislosti s výsledkami kontroly NKÚ kritizuje aj SaS.

 Podľa kontrolórov RTVS nepreukázala dodržanie zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri využití verejných zdrojov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Výsledkami kontroly sa dnes zaoberal mediálny výbor v parlamente.

„Správu NKÚ o kontrole zmluvných vzťahov v RTVS považujeme za zdvihnutý varovný prst pre vedenie RTVS. Je nevyhnutné, aby boli pri výbere programov dodržiavané interné predpisy a vnútorná kontrola. Rovnako to platí aj pri transparentnosti a spravodlivých súťažných podmienkach. RTVS musí svojimi krokmi vzbudzovať medzi občanmi Slovenska dôveru. Verím preto, že táto správa NKÚ bude varovaním, aby sa podobné zlyhania neopakovali,“ povedal poslanec Roman Foltin z SaS.

„Správa NKÚ potvrdila to, o čom hovoríme už vyše roka - teda, že v RTVS sa televízne programy v hodnote miliónov eur vyberajú prakticky bez súťaže, často na základe subjektívnych pocitov, či kontaktov, neprebieha prakticky žiadna súťaž námetov a producentov, obchádzajú sa interné pravidlá a dochádza ku konfliktom záujmov,“ vymenoval niektoré zistenia kontrolórov bývalý redaktor RTVS a aktálne predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský z OĽaNO. Dáta z RTVS pritom podľa neho potvrdzujú, že z peňazí koncesionárov žije hŕstka najväčších producentov.

„Vedenie RTVS sedí na balíku takmer 40 miliónov eur, ktoré smerujú na výrobu televíznych programov a pritom nikto nevie, ako prebieha ich rozdelenie a následná kontrola. Aj preto budeme na základe zistení kontrolórov žiadať nielen vyvodenie dôsledkov, ale aj zásadnú zmenu vo fungovaní RTVS a jej hospodárenia,“ povedal Čekovský.

Vedenie RTVS sa proti tvrdeniam Čekovského ohradilo. „RTVS rešpektuje výsledky kontroly NKÚ ako najvyššej kontrolnej autority a robí všetko pre to, aby zistené nedostatky v čo najskoršom možnom čase odstránila prostredníctvom novelizácie svojich interných smerníc. RTVS zdôrazňuje, že sa nebráni akejkoľvek kontrole, RTVS maximálne záleží na tom, aby procesy v rámci inštitúcie fungovali čo najefektívnejšie. Aj z toho dôvodu je RTVS vďačná za zistené nedostatky, ktoré vyplynuli zo záverov kontroly a zároveň začala pracovať na opatreniach, ktoré takýmto nedostatkom budú v budúcnosti predchádzať. RTVS však stále trvá na tom, že išlo len o technicko-organizačné nedostatky,“ píše vedenie RTVS v stanovisku.

RTVS vníma vyjadrenia pána poslanca Kristiána Čekovského ako „prvoplánové, tendenčné, zavádzajúce a veľmi neprofesionálne“. Pán Čekovský si pravdepodobne neuvedomuje, že svojimi vyjadreniami vytvára politický tlak na verejnoprávnu inštitúciu. Celá situácia RTVS mrzí, o to viac v dnešných mimoriadne náročných časoch, keď sa kultúra borí s mnohými existenčnými problémami a pán Čekovský rieši spolitizovanie verejnoprávnej inštitúcie, resp. jej využívanie na politické ciele. Žiaľ, musíme skonštatovať, že na pozadí vyjadrení pána poslanca vnímame osobnú averziu voči súčasnému vedeniu RTVS. Vzhľadom na stále prebiehajúci súdny spor pána Čekovského s RTVS,  môže verejnosť v konečnom dôsledku jeho stanoviská vnímať aj ako konflikt záujmov.