Za reportáž, ktorá pobúrila mnohých divákov, dostala Markíza pokutu 8 tisíc eur

Za reportáž, ktorá pobúrila mnohých divákov, dostala Markíza pokutu 8 tisíc eur Reprofoto Markíza

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom poslednom zasadnutí uložila televízii Markíza pokutu 8 tisíc eur za porušenie ustanovenia ochrana ľudskej dôstojnosti, ku ktorému došlo v lete 22. júla odvysielaním príspevkov Tragická smrť dieťaťa v relácii Prvé televízne noviny a Televízne noviny.

 

 

Príspevky zobrazili rodičov obete tragickej udalosti žialiacich nad smrťou ich dcéry krátko po tom, ako sa dozvedeli o jej smrti, a to priamo z miesta tragickej udalosti, čím zasiahli do ich ľudskej dôstojnosti, píše rada.
Mnohých divákov vtedy pobúril prístup redaktorky.

Právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti bolo podľa rady porušené odvysielaním časti, kde v ktorej sa reportérka Markízy a redaktorka inej televízie pýtajú rodičov obete otázky, ktoré sú vzhľadom na situáciu v ktorej sa rodičia obete nachádzajú a vzhľadom na ich psychický stav nanajvýš nevhodné :„Prečo bolo v aute samé? Ako sa to mohlo stať? Vy ste matka?" resp. „ Ako sa to mohlo stať? Vy ste matka?" a „Kto ju tam vlastne zabudol alebo prečo tam bola?").

Odporúčame aj: Ďalšie rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu

„Pri kladení týchto otázok pritom rodičov obete prenasledujú na mieste tragickej udalosti a majú na nich namierené mikrofóny, pričom rodičia obete sa od štábu cielene vzďaľujú, unikajú prenasledovaniu redaktoriek. Trvanie týchto záberoch v Prvom príspevku bolo približne 20 sekúnd a v Druhom príspevku tiež približne 20 sekúnd, išlo teda o pomerne dlhý nepretržitý úsek daných reportáží, čo podľa nášho názoru zvyšuje závažnosť zásahu do ľudskej dôstojnosti rodičov obete," píše v rozhodnutí rada.

Zaradenie týchto záberov podľa rady „žiadnym spôsobom nezvýšilo ich výpovednú hodnotu a podľa nášho názoru tak malo slúžiť iba na vzbudenie záujmu o danú tragédiu a teda o zvýšenie sledovanosti daných programov."
Markíza v stanovenej lehote stanovisko k prípadu rade nedoručila.

Rada zároveň zastavila správne konanie voči televízii JOJ v súvislosti s príspevkom Otec zabudol v aute dieťa! v programe Krimi a príspevok Dieťa zabudli v horúcom aute v programe Noviny.

Markíza nie je jediná televízia, ktorá neodolala emotívnym scénam pri tragédii. Podobné príspevky priniesla v minulosti aj televízia JOJ. Pred dvoma rokmi obe natáčali plač matky pri mŕtvom synovi, ktorý ostal ležať po nehode pri ceste.