RTVS nakúpila softvérové licencie za milión eur

RTVS nakúpila softvérové licencie za milión eur

Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika podpísal zmluvu na dodávku softvérových produktov za 1,25 milióna eur (vrátane DPH).

 

 

Zmluvu šéf RTVS podpísal so spoločnosťou BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a. s. Predsedom predstavenstva spoločnosti je Martin Šamaj, niekdajší spolumajiteľ spoločnosti BSP LawyerPartners na Slovensku, ktorá pred rokmi necitlivo vymáhala koncesionárske poplatky.

Predmetom zákazky RTVS so spoločnosťou sú služby spojené so softvérovými produktmi spoločnosti Microsoft, najmä prístup k najnovším verziám produktov Microsoftu, tzv. software assurance (SA), tvrdí RTVS.

RTVS použila na obstaranie zákazky postup Rokovacieho konania bez zverejnenia. "Na poskytnutie služieb – Služby spojené so SW produktmi Microsoft a predplatné právo na nové verzie produktov – dolicencovanie dodaných SW Microsoft, mal v čase obstarávania Zákazky pre verejného obstarávateľa výhradné právo jediný poskytovateľ," zdôvodnila RTVS. 

„V prípade spomínanej zmluvy nešlo primárne o nákup nových licencií, ale o udržanie si nároku na inštaláciu najnovších verzií produktov Microsoft k licenciám, ktoré boli zakúpené v minulosti," povedal pre Omédiách.com Andrej Doležal, riaditeľ Sekcie strategického rozvoja a techniky.

V prípade nepodpísania, by podľa Doležala musela RTVS nakúpiť licencie znovu, za vyššiu cenu. „Predlžovanie SA je vždy cenovo výhodnejšie, nákup nových licencií s každým novým produktom. Zmluva sa však netýkala len spomínaného predĺženia SA (na 660 existujúcich licencií zakúpených v minulosti), ale aj dokúpenia 330 Microsoft licencií na zariadenia, ktoré sme nemali zalicencované," dodal.
 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 30.9.2015.

"Podrobná charakteristika licencií s uvedením ich číselných označení a s definíciami množstiev a príslušenstva je špecifikovaná v Prílohe č.1 tejto zmluvy," píše sa v zmluve. Táto príloha s cenovou kalkuláciou v Centrálnom registri zmluv zverejnená nie je.

Spoločnosť BSP SOFTWAREDISTRIBUTION dodávala v minulosti softvér pre viacero štátnych firiem. Minulý rok zmluvu vlády za 52 miliónov na licencie od Microsoftu kritizovala Aliancia Fair-play. „Ak aj je dôvod, prečo nákup licencií za 52 miliónov eur neprebieha súťažou... Vyzývame vládu, aby nehlasovala o tak finančne náročnej zmluve, kým nebudú jasne zodpovedané všetky relevantné otázky," napísal pred rokom Peter Kunder z Aliancie.