RTVS reaguje na Otvorený list za nezrušenie Hríbovej Lampy

RTVS reaguje na Otvorený list za nezrušenie Hríbovej Lampy

 

Prečítajte si celý text, ktorým odpovedá RTVS na Otvorený list 150 osobností, ku ktorým sa pridávajú ďalší.

"RTVS rešpektuje názor signatárov otvoreného listu adresovaného generálnemu riaditeľovi RTVS, Václavovi Mikovi v spojitosti s formátom Pod lampou. Vo väzbe na naše predchádzajúce vyjadrenia je zrejmé, že nám záleží na našich divákoch relácie Pod lampou.

Veríme, že RTVS aktuálne preukazuje svoju mediálnu integritu a schopnosť odolávať akýmkoľvek tlakom, zdôrazňujeme aj politickým. Rovnako ale nemôžeme uzatvárať dohody a zmluvné spolupráce pod iným typom nátlaku, ako v tomto prípade vyvíja vydavateľstvo W PRESS, a. s.

Dovoľte nám v tejto súvislosti uviesť, že stanoviská v otvorenom liste vychádzajú skôr z jednostranných informácií, ktoré publikovalo len vydavateľstvo W PRESS, a. s. (týždenník Týždeň a www.tyzden.sk). Pripomíname fakt, že RTVS žiadnym spôsobom nezneužila svoj mediálny priestor na interpretáciu reálnej situácie a faktov, ktoré viedli k ukončeniu ďalšej spolupráce s vydavateľstvom W PRESS, a. s.

RTVS poskytne všetky informácie a fakty, ktoré objasnia nielen okolnosti ukončenia spolupráce, ale aj podmienky za akých štandardov RTVS uzatvára partnerskú a zmluvnú spoluprácu."

Podrobnosti: 150 osobností posiela Mikovi otvorený list kvôli Hríbovej Lampe

Viac o spore: Podrobnosti o spore medzi RTVS a Štefanom Hríbom