Marketing

Asociácia public relations SR má nové vedenie

Asociácia public relations SR má nové vedenie

Poznáme 178 finalistov na užšom zozname Zlatého středníka, ktorí postúpili zo 659 prijatých prihlášok

Poznáme 178 finalistov na užšom zozname Zlatého středníka, ktorí postúpili zo 659 prijatých prihlášok

SND spustilo predaj vstupeniek a abonentiek na sezónu 2023/24

SND spustilo predaj vstupeniek a abonentiek na sezónu 2023/24

Strana 6 z 75